• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

 

 

Wat is coaching?

Het woord "coaching" betekent letterlijk "begeleiden". Jouw coach begeleidt jou tijdens het coachingstraject en houdt het overzicht op de voortgang. Het startpunt is waar je nu staat in je leven, welk doel je wilt behalen en hoe je dat gaat aanpakken. Dat zelfgekozen doel is de coachingsvraag; het doel waar jij ondersteuning en begeleiding bij wilt krijgen.

Coaching is gericht op het ontwikkelen van je bewustzijn en inzicht krijgen in wie je bent en jouw probleemoplossend vermogen. Wat zijn je kwaliteiten, je drijfveren en hoe creatief ben je in het vinden van een oplossing voor je probleem? Samen met de coach ga je op zoek naar de antwoorden op deze vragen. De emotionele kant komt wel ter sprake tijdens coaching, maar er zal niet diepgaand op in worden gegaan. Emoties spelen een ondergeschikte rol in het probleem.

 

Coaching & Counselling

Counselling is een vorm van coaching. Bij counselling ga je wel veel dieper in op de emoties die een (grote) rol spelen bij het probleem. Wat belangrijk is om te ontdekken waar, en waardoor, die emoties zijn ontstaan. Ook bij deze vorm van coaching zal dan een doel gesteld worden. En ook dan zal bepaald moeten worden wat nodig is om je doel te bereiken.

Het begin van coaching

Een coachingstraject begint met een kennismaking, het intakegesprek. Tijdens dit gesprek is er ruimte om elkaar te leren kennen en een gevoel te krijgen of er een “klik” is. Die “klik” is belangrijk om open en met vertrouwen het coachingstraject in te stappen. Tijdens het intakegesprek zal ook de coachingsvraag duidelijk moeten worden. Welk doel wil jij gaan behalen? Welke veranderingen zijn er nodig?

 

Het coachingstraject

Een belangrijk onderdeel van een coachingstraject is het in kaart brengen van al jouw kwaliteiten, want die ga je uiteindelijk inzetten om je doel te behalen. Van sommige kwaliteiten zijn we ons bewust, anderen zijn wel aanwezig maar gebruiken we nog niet. Deze ontdekkingsreis naar jouw “ik”, vergroot en verstevigt jouw zelfvertrouwen. Jouw coach inspireert en stimuleert jou, waardoor je energie krijgt om aan de slag te gaan. Gedachtencirkels leer je doorbreken, waardoor je ruimer gaat denken. Je creativiteit krijgt zo vrij spel en het vinden van oplossingen is daarmee gemakkelijker.

Door bezig te zijn met hoe je je doel kan behalen, ontdek je ook waar je vast loopt. Deze obstakels worden meestal gevormd door belemmerende overtuigingen. Deze belemmerende overtuigingen kunnen cognitief worden aangepakt of met behulp van hypnotherapie.                         .

 

Coaching kan je inzetten op allerlei vlakken. Een paar voorbeelden:
 

Burn-out/stress 

 Relatieproblemen

 

 Rouwen

 

 - Immigratie-begeleiding / integratie 

 

 gezond leefstijl / gezond gewicht bereiken

 

 Werkgerelateerde issues

 

 Stoppen met roken.

 

Wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Het tarief voor een coachingsgesprek is €59 (incl) per uur


 

 

Life Coaching & Counselling

info@inhealingtouch.com
   whatsapp (+61) 437 099 359